Výchovný poradce

Konzultační den:

pondělí 15,15 – 16,15 hod. úterý 7,45 – 8,45 hod.

Mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě.