Novinky z naší školy

Půjčování zamluveného lyžařského vybavení na jarní prázdniny

Informace školní jídelny

Od pondělí 1.února 2016 je možno v kanceláři ŠJ zakoupit  bezkontaktní čip pro objednávání a výdej obědů. Celý příspěvek

Etiketa – projektový den 9. ročníku

Dne 27. ledna se deváté ročníky zúčastnily projektového dne „Etiketa“. Jednu hodinu jsme se věnovali vyhledávání informací na internetu, další hodinu se děti pokoušely o společenskou konverzaci v párech při promenádě, která vyústila v pokus o společenský tanec mazurku. Dvě hodiny z tohoto projektového dne se nám věnovaly odbornice přes etiketu – paní Lenka Peške, která vede taneční školu Celý příspěvek

Pověsti ve 4.C

Den před pololetními prázdninami pracovali žáci ze 4.C na projektu o pověstech. Rozdělili se
do skupin a vybrali si, kterým pověstem se budou věnovat. Na výběr byly pověsti z Dobříše a okolí,
z Prahy, z Krkonoš, z Moravy, z Řecka či Egypta. Celý příspěvek

Pasování prvňáčků na čtenáře

Ve čtvrtek 28. 1. se sešli prvňáčkové v doprovodu svých rodičů v konírně dobříšského zámku, kde se stali svědky souboje dvou zbrojnošů. Zbrojnoši se nedokázali spolu domluvit, protože neuměli číst ani psát. Jejich spor ukončila až královna „Písmenkového království“ za pomoci písmenkového Šotka.
Milá a moudrá královna (Z. Žádníková) pak slavnostně pasovala všechny prvňáčky na čtenáře. Celý příspěvek

Bruslení 4.A a 4.B

Protože byl letošní zimní sezonu zahájen provoz zimního stadionu, i naše škola nabídky k bruslení využila. Středeční den byl na bruslení jako stvořený. Bylo sice hodně pádů, ale nikomu se nic nestalo. Všichni jsme si bruslení užili a těšíme se, až vyrazíme znovu (foto zde).
Žáci 4.A a.4.B

2. místo v krajském kole florbalového turnaje

Dne 26. ledna 2016 se uskutečnil florbalový turnaj  Think Blue Cup, krajská eliminace. Naši školu reprezentovali: Vojtěch Panuška, Jiří Brožík, Ondřej Vázler, Daniel Petrlík, Jan Vylita, Robert Klimt, Martin Snížek, Filip Fenyk a Tadeáš Stibor. Celý příspěvek

Slovo závěrem – zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče, zákonní zástupci uchazečů o přijetí k základní povinné školní docházce pro školní rok 2016/2017. Celý příspěvek

Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2016/17

Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2016/17 naleznete zde.

Grafomotorická přípravka – nabídka pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče,
již šestým rokem otevíráme pro budoucí prvňáčky Grafomotorickou přípravku (10 lekcí).

Dějepisná olympiáda

Dne 20. 1. 2016 se žákyně naší školy Barbora Vitásková, Veronika Jechová a Lucie Farářová zúčastnily okresního kola „dějepisné olympiády“. Téma letošního roku nemohlo být jiné než Karel IV.
a Lucemburkové, neboť právě letos uplynulo 700 let od narození tohoto českého krále a římského císaře. Celý příspěvek

Zápis do prvních tříd

Fotografie ze čtvrtečního zápisu naleznete zde,
z pátečního zde.

Volné dny pro žáky – červen 2016

Informace o vyhlášení volných dnů pro žáky školy naleznete zde (ke stažení v PDF, vyvěšeno 20. ledna 2016).

Prodej stravenek na měsíc únor

Od pondělí 25. ledna bude probíhat prodej stravenek na měsíc únor, vždy 7:30 – 14:30 hod. V pátek 29. ledna se stravenky prodávat nebudou. Celkem 16 stravovacích dnů. Celý příspěvek

Stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy

Vyplněný formulář „Žádost o Stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy“ (ke stažení v PDF) odevzdají žáci
k doplnění výhradně třídnímu učiteli pouze v termínu od 1. 2. do 12. 2. 2016.
Další informace naleznete zde.

Přednáška pro čtvrťáky

V pátek jsme byli v městské knihovně na velmi zajímavé přednášce, kterou si pro nás připravil Klub přátel červenobílé hole. Celý příspěvek

Zobrazit archiv novinek

O naší škole

BUDOVA OBECNÉ A MĚŠŤANSKÉ CHLAPECKÉ A DÍVČÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI.
VYSTAVĚNA ZA PRIMASA LEOPOLDA ŽELEZNÉHO

PODLE PROJEKTU ARCHITEKTA JOSEFA BLECHY V LETECH 1897-1899.

BYLA SLAVNOSTNĚ VYSVĚCENA
MSGRE. LVEM KARDINÁLEM SKRBENSKÝM Z HŘÍŠTĚ,

ARCIBISKUPEM PRAŽSKÝM,

A PŘEDÁNA SVÉMU ÚČELU NA DEN SV. VÁCLAVA, PATRONA ZEMĚ,

VE ČTVRTEK 28. ZÁŘÍ LÉTA PÁNĚ 1899.