Novinky z naší školy

Zahájení školního roku 2015/16

Fotografie ze zahájení školního roku 2015/16
naleznete zde.

 

Nabídka kroužků na školní rok 2015/16

Nabídku kroužků na školní rok 2015/16 naleznete zde: Celý příspěvek

Prodej stravenek na měsíc září

Od středy 26. srpna je zahájen prodej stravenek na měsíc září, vždy 7:30 – 14:30 hod. Celkem 20 stravovacích dnů. Celý příspěvek

Rozvrh hodin na školní rok 2015/16

Rozvrhy hodin na školní rok 2015/16 naleznete zde.

Organizace školního roku 2015/16

Organizaci školního roku 2015/16 naleznete zde (ke stažení v PDF) nebo zde (odkaz na stránky MŠMT).

Třídní schůzky – 6. ročník

Ve čtvrtek 3. září v 16:00 se uskuteční třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 6. ročníku.

První školní týden

Informace o průběhu prvního školního týdne žáků prvních tříd naleznete zde (ke stažení v PDF).
Informace o průběhu prvního školního týdne žáků 2. – 9. tříd: Celý příspěvek

Zápis a přihláška do ŠD 2015/16

Celý příspěvek

Informace vedoucí školní jídelny

Přihlášku ke stravování na školní rok 2015/16 vyplňují žáci všech škol, kteří se stravují ve školní jídelně ZŠ Komenského nám.35 Dobříš vždy na začátku každého nového školního roku (týká se nově příchozích žáků i těch,
kteří se ve školní jídelně již stravují). Celý příspěvek

SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ Nová Živohošť 2015 pro 6. ročník

Termín: 14. 9. – 18. 9. 2015
Informace naleznete zde, přihlášku zde, posudek o zdravotní způsobilosti zde a prohlášení zák. zástupců (bezinfekčnost) zde.

Ekologický pobyt Lučkovice 2015

Informace naleznete zde (ke stažení v doc).

Závěr roku – 9. ročník

Fotografie naleznete zde.
Video 9.C od Kačky Vlčkové naleznete zde.

 

Víčka z PET lahví

Děkujeme všem žákům naší školy, kteří se zapojili do projektu „Pomoc lidem s handicapem“, a tím podpořili dobrou věc. Celý příspěvek

Vyhlášení výtvarné soutěže

I v letošním roce se naše škola zúčastnila výtvarné soutěže Českého zahrádkářského svazu. Tématem prací byly „Květiny ve váze“. Celorepubliková rada udělila 9. místo Heleně Peštové z 5.C za kresbu a malbu. V kategorii polytechnických prací získaly ocenění dobříšského zahrádkářského svazu Barbora Housková a Nikola Slívová, obě z 2.B. Fotografie naleznete zde.

Šití v V. oddělení ŠD

Blíží se prázdniny a odpočinek, a tak jsme si pro tyto chvíle vyrobili s dětmi  polštářek či pouzdro
pro mobil.
Fotografie naleznete zde.

Rozloučení ŠD se školním rokem 2014 – 2015

Fotografie naleznete zde.

Zobrazit archiv novinek

O naší škole

V letošním školním roce 2014/2015 navštěvuje naši školu 610 žáků, což je plně naplněná kapacita školy. Učí se podle školního vzdělávacího programu Brána do života ve 25 třídách (14 tříd na 1. stupni a 11 tříd na 2. stupni). O vzdělávání a výchovu žáků se stará celkem 36 pedagogů a 6 vychovatelek školní družiny. Některé učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi a prostřednictvím hlasovacího systému Smart Response, které naše škola získala úspěšnou účastí v mezinárodním Prime grantu Smart, si mohou učitelé prověřit, jak žáci porozuměli látce.
Od září 2012 je správcem nových webových stránek školy Mgr. Kateřina Sobotková.