Novinky z naší školy

Škola plná záchranářů

Jako každým rokem i letos zavítali mezi žáky naší školy studenti – záchranáři SZŠ a VOŠ z Příbrami. Opět nás očekávali na stanovištích, na kterých žáci nejenom získávali teoretické znalosti a praktické dovednosti při poskytování první pomoci, ale někdy i překvapili záchranáře svými znalostmi. Celý příspěvek

Vánoční cinkání

Žáci a učitelé Základní školy na náměstí Komenského zvou všechny na tradiční
Vánoční cinkání.
Dne 4. prosince 2015 začínáme v 15:30 hodin zpěvem koled a písní na náměstí Komenského.
Přijďte si vybrat z bohaté nabídky výrobků našich dětí. Těšíme se na Vás.

VZPoura proti úrazům

Tak se jmenovala dnešní velmi zajímavá a poučná beseda s našimi hosty. Paní Jarmila a pan Pavel nám upřímně vyprávěli o svém úrazu, který jim změnil navždy život. Uvědomili jsme si, jak málo stačí, aby se zdravý člověk ocitl na vozíčku nebo o berlích. Celý příspěvek

Příbramský anděl – výtvarná soutěž

Dne 25. listopadu se v Příbrami konal již 6. ročník výtvarné soutěže ,,Příbramský anděl“. Třída 5.A naší školy se této soutěže zúčastnila v zastoupení: Filip Fenyk, Jan Vylita, Michal Petřina, Anežka Urbanová, Diana Bartošová, Jiřina Miškeiová a Natálie Marková. Výše jmenovaní přivezli do soutěže dvě veliké sochy zlatých ryb, které byly tématem pro letošní ročník. Celý příspěvek

Naši žáci opět nejlepší v okrese

Dne 20. listopadu 2015 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola turnaje ve florbalu. Chlapecké družstvo ve složení: Marek Hrbek, Jakub Beran, Petr Novobílský, Petr Wolf, Jiří Hadamovský,
Jakub Brajer, Ondřej Fabián, Vojta Fiala, Adam Vopička, Matěj Čejdík, Ondřej Prágr, Tomáš Bureš se
v okresním kole utkalo s týmy ZŠ Kamýk nad Vltavou, ZŠ Březnice a ZŠ Jince. Celý příspěvek

Prodej stravenek na měsíc prosinec

Od středy 25. listopadu bude zahájen prodej stravenek na měsíc prosinec, vždy 7:30 – 14:30 hod. Celkem 15 stravovacích dnů. Celý příspěvek

Volný den pro žáky školy – vyhlášení

Informace o vyhlášení volného dne pro žáky školy naleznete zde (ke stažení v PDF).

Hrajeme si na školu I.

Dnes, 19. listopadu, přišli budoucí prvňáčci s rodiči na první setkání do naší školy. Hráli jsme si
na školu v tělocvičně. Děti si zazpívaly a rozcvičily se. Potom už na ně čekala opičí dráha – florbalová a basketbalová střelba na cíl, přeskok a seskok do peřin, skok z místa, překonávání překážek, ale i sjezd po lavičce. 10. prosince se uskuteční druhé setkání, které bude zaměřeno výtvarně a hudebně. Celý příspěvek

Sbírka pro nadaci CHRPA

V průběhu měsíce září a října se naše škola zapojila do charitativní akce na podporu nadace CHRPA, která ze získaných peněz financuje nákup a výcvik koní pro hiporehabilitaci (jízda na koni, která léčí nejrůznější zdravotní problémy dětí i dospělých). Celý příspěvek

Hrajeme si na školu

První setkání bude 19. listopadu 2015 v 16 hodin ve školní tělocvičně .

Druhé setkání bude 10. prosince 2015 v 16 hodin, zároveň bude probíhat informativní schůzka pro rodiče.

Plavecký výcvik druháčků

Od 10. září  do 12. listopadu 2015 absolvovali žáci druhého ročníku plavecký výcvik v rozsahu dvaceti vyučovacích hodin. Výcvik vedla Plavecká škola Příbram.
Děti se naučily splívat, potápět, skákat z můstku a celkově zdokonalily techniku plavání. Každý žák udělal pokrok v technice plaveckých stylů, především se naučily plavecký styl kraul. Celý příspěvek

Turnaj Think Blue Cup – 1. místo v okresním kole

Dne 13.11. se uskutečnil turnaj Think Blue Cup – okresní kolo žáků 1. – 5. tříd ve florbale. Turnaj byl rozdělen do dvou skupin. Ve skupině A hrály týmy z 1. a 2. ZŠ Dobříš, Sedlčany, Školní Příbram, ve skupině B družstva ze ZŠ Kamýk nad Vltavou, FbC Nečín a ZŠ Propojka. Vítězové obou skupin postupovali přímo do krajského kola a v závěru soutěže si navíc zahráli finále. Celý příspěvek

Projektový den OČMU

Dne 16. listopadu se uskutečnil projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí.
Celá akce byla zahájena vyhlášením cvičného požárního poplachu.
Děti na 1. stupni se za pomoci svých třídních učitelů učily, jak si poradit v problémových situacích.
Žáci 6. až 8. ročníku si pod vedením spolužáků z 9. ročníku zkusili například zabalit evakuační balíček, Celý příspěvek

O pohár hejtmana Středočeského kraje – 6.místo!

Dne 10. listopadu 2015 se v Mladé Boleslavi uskutečnilo krajské kolo ve florbale  O pohár hejtmana Středočeského kraje. Do tohoto turnaje postoupili žáci naší školy z 1. místa po vynikajícím výkonu v okresním kole. Celý příspěvek

Okrskové kolo ve florbalu 8. a 9. třídy – postup chlapců

Dne 6.11. se žáci naší školy zúčastnili okrskového kola turnaje ve florbalu. Dívčí družstvo ve složení: Lenka Eremiášová, Eliška Lohrová, Anna Přibylová, Nikola Kobíková, Magdaléna Žižková, Marie Psíková, Kristýna Šrajnová, Tereza Zoulová a Kristýna Kajgrová se nakonec po velice bojovném výkonu umístilo na čtvrtém místě. Celý příspěvek

Na návštěvě v mateřské škole

Dnes, 3. listopadu, jsme my prvňáčci navštívili „naší mateřskou školku na Větrníku“. Moc jsme se těšili na bývalé kamarády. Celý příspěvek

Zobrazit archiv novinek

O naší škole

BUDOVA OBECNÉ A MĚŠŤANSKÉ CHLAPECKÉ A DÍVČÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI.
VYSTAVĚNA ZA PRIMASA LEOPOLDA ŽELEZNÉHO

PODLE PROJEKTU ARCHITEKTA JOSEFA BLECHY V LETECH 1897-1899.

BYLA SLAVNOSTNĚ VYSVĚCENA
MSGRE. LVEM KARDINÁLEM SKRBENSKÝM Z HŘÍŠTĚ,

ARCIBISKUPEM PRAŽSKÝM,

A PŘEDÁNA SVÉMU ÚČELU NA DEN SV. VÁCLAVA, PATRONA ZEMĚ,

VE ČTVRTEK 28. ZÁŘÍ LÉTA PÁNĚ 1899.