Novinky z naší školy

Fotbalové turnaje

V pátek 7.10.2016 se družstvo chlapců ve složení Marek Hrbek,  Lukáš Kilián, Šimon Bartoš, Pavel Havrdlík, Jan Kuchař, Lukáš Forejt,  Daniel Čoudek, Šimon Rys,  Karel Holman,  Matyáš Drnec,  Tomáš Kudrna,  Jiří Hadamovský,  Jonáš Chroumal,  Matěj Homolka, Dominik Patkaň fotbalového turnaje
Coca-Cola Cup. Celý příspěvek

FLORBAL – okrskové kolo III. kategorie (dívky, chlapci)

V úterý 18. 10. se dívky a chlapci 6. a 7. ročníků zúčastnili okrskového kola ve florbale. Turnaj se odehrál v hale na Dobříši. Dívky skončily v turnaji na 1. místě, tudíž postupují do okresního kola, které se odehraje v Sedlčanech. Chlapci skončili na krásném 3. místě bez možnosti postupu. Celý příspěvek

Školní výlet do záchranné stanice Ochrany fauny ČR v Hrachově u Sedlčan

V pondělí 17.10. 2016 jsme navštívili jeden z nejmodernějších areálů na ochranu zvířat v České republice. Po celou návštěvu se nám věnoval odborný lektor, který nás seznámil nejen s jednotlivými druhy zvířat, ale také s jejich příběhem a okolnostmi, za kterých bylo zvířátko přijato (liška Cipísek, kuna Vojta, výr Kuba…). Celý příspěvek

Prodej stravenek na měsíc listopad

Od pátku 21. října bude probíhat prodej stravenek na měsíc listopad, vždy 7:30 – 14:30 hod. (mimo 26.- 27. 10.). Celkem 21 stravovacích dnů.

Celý příspěvek

Adopce na dálku

Nové informace o adopci
indického chlapce
Deepaka naleznete zde.

Logická olympiáda – výsledky

I tento školní rok se žáci naší školy zapojili do soutěže pořádané Mensou České republiky s názvem Logická olympiáda. Svým pojetím je unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Celý příspěvek

Přespolní běh

V úterý 27. září se již každoročně naše škola zúčastnila okresního kola v Přespolním běhu v Příbrami na Novém rybníku. Všichni vybraní žáci předvedli ve svých kategoriích skvělé výkony. Sportovcům děkujeme a gratulujeme.
Fotografie naleznete zde.

Sběr kaštanů

Školní družina vyhlašuje na měsíc říjen sběr kaštanů.
Kaštany noste usušené a v prodyšných pytlích nebo přepravkách ke třídě 1.A.
Zvážené množství nahlaste prosím třídním učitelkám.

Jsme jeden tým

Dne 29. září se uskutečnil pro žáky šestého ročníku již tradiční projektový den s názvem Jsme jeden tým. Žáci se seznamovali s novým třídním učitelem a novými spolužáky, společně stanovovali pravidla „Desatero třídy“, vytvářeli třídní erb, strom třídy a lépe se poznávali při různých hrách. Praktickou část programu měl na starosti preventivní tým s pomocníky z 9. tříd. Celý příspěvek

Do lesa s lesníkem

V úterý 27. 9. se třetí a čtvrté třídy vydaly do Polesí sv. Anny na akci Do lesa s lesníkem, kterou pořádala Nadace dřevo pro život ve spolupráci se společností Colloredo-Mannsfeld a městem Dobříš.  Žáci se během dopoledne v lese seznámili s vývojem lesa od semínka až po dospělý strom a zároveň poznali dřevo jako obnovitelnou surovinu pro každodenní využití. Celý příspěvek

Zdravé a aktivní odpoledne v Dobříši 2016

Pozvánku na akci „Zdravé a aktivní odpoledne v Dobříši 2016″ naleznete zde (ke stažení v PDF).

Kraje pro bezpečný internet – informace o projektu

Již třetí ročník projektu „Kraje pro bezpečný internet“ upozorňuje žáky i jejich rodiče na skrytá nebezpečí spojená
s používáním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů. Jeho cílem je tato nebezpečí minimalizovat.
Na webových stránkách www.kpbi.cz si žáci mohou prostudovat e-learningové kurzy, které jsou doplněné znalostním kvízem o věcné ceny od společnosti Microsoft s.r.o.. Celý příspěvek

Návštěva SPŠ Příbram

V pátek 23. 9. 2015 jsme vyrazili na SPŠ Příbram, na které proběhla akce s názvem Týden techniky. Celý příspěvek

Závěrečný pozdrav ze Živohoště – 6. ročník

Fotografie ze střelby, orientačního běhu, sportovních soutěží,
diskotéky a závěrečného vyhodnocení Živohošťské olympiády
naleznete zde.

POZNÁVÁME FIRMY VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH – soutěž pro žáky

Krajská hospodářská komora Střední Čechy připravila ve spolupráci se Středočeským krajem zajímavou soutěž, jejímž hlavním smyslem je přivést děti do středočeských firem a přiblížit jim práci ve firmách v jejich okolí. Celý příspěvek

Druhý pozdrav ze Živohoště – 6. ročník

Druhý pozdrav posíláme, stále se tu dobře máme.
Dnes jsme se i vykoupali, závod na pramičkách dali.
Večer přišla sladká tečka, upekli nám lívanečka … s borůvkami!
Fotografie naleznete zde.

Zobrazit archiv novinek

O naší škole

BUDOVA OBECNÉ A MĚŠŤANSKÉ CHLAPECKÉ A DÍVČÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI.
VYSTAVĚNA ZA PRIMASA LEOPOLDA ŽELEZNÉHO

PODLE PROJEKTU ARCHITEKTA JOSEFA BLECHY V LETECH 1897-1899.

BYLA SLAVNOSTNĚ VYSVĚCENA
MSGRE. LVEM KARDINÁLEM SKRBENSKÝM Z HŘÍŠTĚ,

ARCIBISKUPEM PRAŽSKÝM,

A PŘEDÁNA SVÉMU ÚČELU NA DEN SV. VÁCLAVA, PATRONA ZEMĚ,

VE ČTVRTEK 28. ZÁŘÍ LÉTA PÁNĚ 1899.