Novinky z naší školy

Atletický čtyřboj

Školní rok ještě ani pořádně nezačal a my se už vydali na první letošní závody. A to konkrétně na atletický čtyřboj, který se konal v Příbrami pod Svatou Horou. Naši školu reprezentovali dvě pětičlenná družstva složená z vybraných žáků 8. a 9. ročníků. Celý příspěvek

Logická olympiáda 2018 – pro žáky 1. – 9. ročníku

I tento školní rok se mohou žáci naší školy zapojit do soutěže pořádané Mensou České republiky založené na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Každý, kdo chce soutěžit, se musí do konce září zaregistrovat. Registrace z minulých let nejsou platné!!!! Další informace naleznete zde nebo u K. Sobotkové.

SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ – 6. ročník

Pomaličku končíme, s kurzem už se loučíme,
soutěže jsme dohráli, ceny jsme si rozdali,
že pršelo nevadí, disco nám to nahradí.

Informace o adopci – září 2018

V červnu 2007 naše škola adoptovala „na dálku“ indického chlapce. Adopce a podpora dítěte probíhá přes Arcidiecézní charitu Praha. Nové informace naleznete zde: Celý příspěvek

SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ – 6. ročník

Toto je pozdrav třetí,
čas zběsile tu letí,
orienťák byla hračka,
večer dáme táboráček, Celý příspěvek

SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ – 6. ročník

Slzičky tu včera byly,
stýskalo se jenom chvíli,
dnešek nám nic nezkazí,
sluníčko nás provází. Fotografie naleznete zde.

SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ – 6. ročník

První pozdrav letí,
máme hodně dětí,
nikoho jsme neztratili,
chatky jsme si rozdělili. Fotografie naleznete zde.

Kurz dětské jógy

Další informace naleznete zde (ke stažení v PDF)

Ekopobyt 2018

V pondělí 3. 9. bylo ještě po osmé hodině ráno před školou velmi rušno. Důvod byl prostý: žáci osmých ročníků – tedy my – právě odjížděli na ekologický pobyt do Lučkovic u Blatné. Připravený program byl, jak název pobytu napovídá, zaměřený na ochranu přírody. Celý příspěvek

První školní den

Fotografie
naleznete zde.

 

Nabídka mimoškolních aktivit ve školním roce 2018/2019

- pro žáky 1. stupně (ke stažení v PDF)

- pro žáky 2. stupně (ke stažení v PDF)

Informace školní družiny

Dne 3. září 2018 od 7:30 do 12:00 proběhne zápis do školní družiny pro ty žáky, jejichž zákonní zástupci neodevzdali přihlášku v červnu či nezaslali e-mailem během letních prázdnin.
Dne 3. září 2018 je zajištěn provoz ŠD od 6:30 do 12:00.

Informace školní jídelny ke stravování ve školním roce 2018/19

Kancelář ŠJ bude přemístěna zpět do zadní části budovy školy (tel. 318 521 226, busikova.L @seznam.cz)
Prodej stravenek na září 2018 bude probíhat od pondělí 27.srpna (7,30 – 14,30).
Každý strávník:

Celý příspěvek

SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ – Nová Živohošť 2018 – 6. ročník (2018/19)

Další informace naleznete níže (vše ke stažení v PDF): Celý příspěvek

9. ročník – slavnostní předávání vysvědčení

Fotografie ze slavnostního předávání vysvědčení
žákům 9. ročníku naleznete zde.
„Proměny“ žáků 9. ročníku naleznete zde.
Video naleznete zde.

Kraje pro bezpečný internet – soutěž pro žáky

I letos se žáci a studenti základních a středních škol mohou zapojit do soutěže s projektem Kraje pro bezpečný internet a vyhrát hodnotné ceny! Informace o projektu, jehož cílem je minimalizovat cestou prevence nebezpečí spojená s užíváním informačních a komunikačních technologií, naleznete zde (ke stažení v PDF) a na internetových stránkách projektu www.kpbi.cz.

Výlet do plzeňské ZOO

Ve čtvrtek 21. června se žáci sedmých a osmých ročníků vydali do plzeňské ZOO. Počasí nám přálo a celý výlet se vydařil. Žáci dostali za úkol během procházky zoologickou zahradou vyfotit alespoň jednoho zástupce z řad obojživelníků, plazů, savců a ptáků. Na to, jak se to jednotlivým skupinkám povedlo, se můžete podívat zde.

Projektový den OČBRMU

Dne 25. června se uskutečnil projektový den Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Děti na 1. stupni se za pomoci svých třídních učitelů učily, jak si poradit v problémových situacích. Žáci 6. a 7. ročníku si pod vedením spolužáků z 9. ročníku zkusili například zabalit evakuační balíček, nahlásit mimořádnou událost, Celý příspěvek

Dětské zastupitelstvo

V pátek 22. června se konala v KD Dobříš poslední část projektu Úřad otevřený dětem. Proběhlo zde zasedání dětského zastupitelstva. Zvolení zastupitelé diskutovali na předem domluvená témata. Naši žáci si připravili projekt na téma dobříšský bazén.Celé zasedání proběhlo za účasti ostatních žáků 7. tříd, kteří měli možnost přednést svůj názor. Celý příspěvek

T-Mobile Olympijský běh

Dne 20.června 2018 se uskutečnil II. ročník T-Mobile Olympijský běh v zámeckém parku. Zúčastnilo se mnohem víc účastníků než před rokem. Žáci byli rozděleni do třech kategorií: I. kategorie – 4. a 5. ročník, II. kategorie – 6. a 7. ročník, III. kategorie – 8. a 9. ročník. Běžela se stejná trasa a absolutním vítězem se stal Honza Kuchař z třídy 8.A. Celý příspěvek

Olympiáda v anglickém jazyce

Ve dnech 12. 15. a 19. června se páté, třetí a čtvrté ročníky opět zúčastnily olympiády v anglickém jazyce. Letos nám počasí moc  nepřálo , a tak se olympiáda konala dvakrát v tělocvičně a jednou
v anglickém parku. Děti chodily ve skupinkách po stanovištích a plnily různé úkoly v anglickém jazyce. Celý příspěvek

Výlet 7.A do Kamýka nad Vltavou

V pátek 8. června se třída 7. A vydala na výlet do Kamýka nad Vltavou, aby si vyzkoušela, jak se dříve plavilo na voru. Jela s námi paní učitelka třídní, Natálie Purkartová, a ještě paní učitelka Zuzana Kočí. Právě v Kamýku byla postavena replika voru z 18. století. Celý příspěvek

2. místo ve výtvarné soutěži

Dne 20.6. převzala žákyně 5. ročníku, Barbora Housková, cenu za 2. místo ve výtvarné soutěži pořádané Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje. Tématem letošního 15. ročníku bylo: Hasiči pomáhají nejen při požárech. Soutěže se zúčastnilo 450 žáků z celkem 37 mateřských a základních škol a práce byly velmi nápadité a zdařilé. Celý příspěvek

Beseda a volby do dětského zastupitelstva

V pátek 15. června navštívili naši školu zástupci města Dobříš, konkrétně radní Ing. Markéta Čermáková, strážník městské policie Bc. Václav Svoboda a Ing. Denisa Havlíčková. Přišli nás seznámit s prevencí kriminality města Dobříš, prací městské policie, správou majetku města. Žáci se dozvěděli i něco o dětských hřištích a sportovištích. Celý příspěvek

Finanční svoboda – projekt věnovaný finanční gramotnosti

Ve čtvrtek 14. června se  žáci z devátých tříd zúčastnili projektu věnovanému finančnímu plánování. Hlavní cílem bylo seznámení s deskovou hrou Finanční svoboda, ve které se žáci zábavnou formou dozvěděli zajímavé informace o produktech na finančním trhu, zjistili k čemu slouží hypotéka a různé druhy pojištění. A jak sami žáci hru hodnotili? Podívejte se zde, fotografie naleznete zde. Celý příspěvek

Beseda s pamětnicí holokaustu

Ve čtvrtek 7. června se žáci osmých a devátých ročníků zúčastnili besedy s pamětnicí holokaustu Michaelou Vidlákovou. Paní Vidláková přijela na naši školu proto, aby žákům přiblížila perzekuci Židů
v období 2. světové války. Dozvěděli jsme se, jak vypadal život Židů u nás před válkou a jak se jim žilo
ve shromažďovacím táboře v Terezíně. Celý příspěvek

Úspěch v recitační soutěži

Každoročně se žáci naší školy účastní oblastního kola recitační soutěže v Památníku Karla Čapka
ve Strži. Letos se soutěž konala 11. června a  1. kategorii (1. a 2. ročník) reprezentoval Ludvík Honzálek z II.C, ve 2. kategorii (3. a 4.ročník) recitovala Jitka Kořínková ze III.A a 3. kategorii (5. ročník) Adéla Chroumalová z 5.C. Celý příspěvek

Botanicus 2018

V úterý 22. května se třídy 7. A, 7. B, 7. C a 9. C společně vydaly do historické vesnice umění a řemesel a botanické zahrady Botanicus v Ostré u Lysé nad Labem. Své dojmy z výletu shrnuli žáci 7. B následovně: Celý příspěvek

Pythagoriáda – okresní kolo

V pondělí 28. května se skupina úspěšných žáků školního kola Pythagoriády zúčastnila okresního kola v Příbrami. Žákyně 5. C Eliška Vimmerová získala druhé místo v kategorii 5. ročníků. Byla oceněna poukazem v hodnotě 400 Kč s možností vlastního výběru knižního titulu. Elišce všichni gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Závěrečná hodina volejbalu

V pondělí 4. června jsme se naposledy v tomto školním roce setkali na kroužku volejbalu. Na závěrečné hodině sehrály týmy 8.B, děvčat 9.ročníku a chlapců 9. ročníku utkání proti učitelům naší školy a pak všichni hráči převzali diplom (foto zde). V září se budeme těšit na viděnou!
N. Purkartová a K. Sobotková 

Zobrazit archiv novinek

O naší škole

BUDOVA OBECNÉ A MĚŠŤANSKÉ CHLAPECKÉ A DÍVČÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI.
VYSTAVĚNA ZA PRIMASA LEOPOLDA ŽELEZNÉHO

PODLE PROJEKTU ARCHITEKTA JOSEFA BLECHY V LETECH 1897-1899.

BYLA SLAVNOSTNĚ VYSVĚCENA
MSGRE. LVEM KARDINÁLEM SKRBENSKÝM Z HŘÍŠTĚ,

ARCIBISKUPEM PRAŽSKÝM,

A PŘEDÁNA SVÉMU ÚČELU NA DEN SV. VÁCLAVA, PATRONA ZEMĚ,

VE ČTVRTEK 28. ZÁŘÍ LÉTA PÁNĚ 1899.