Školní knihovna

Novinky ze školní knihovny

Školní knihovna je umístěna v budově školy. Nabízí půjčování knih, časopisů, encyklopedií (některé půjčujeme pouze prezenčně). V naší knihovně naleznou žáci příjemné studijní prostředí, kde mohou vypracovávat různé projekty a
úkoly na vyučování, spolupracujeme také s IT centrem naší školy. Prostřednictvím školní knihovny si budou moci žáci a učitelé objednávat knihy nakladatelství Mladá Fronta a Albatros.

Vybavenost školní knihovny je na dobré úrovni. Žáci mají k dispozici mnoho titulů současných českých i zahraničních spisovatelů. Pohádky, povídky, básně, dobrodružnou literaturu, bajky, pověsti apod. Pro žáky z Dobříšska budou určitě zajímavé Dobříšské pověsti, které pro ně převyprávěla a upravila Mgr. Dana Stoulilová.

V minulém roce byla knihovna obohacena knihami současných českých autorů, které jsou u dětí velmi oblíbení -
M. Kratochvíl, T. Brezina, E. Braunová.

Výpůjční doba je jeden měsíc, po domluvě lze prodloužit. Žáci si mohou půjčovat také encyklopedie, slovníky, časopisy
(i cizojazyčné) – pouze prezenčně ve studovně nebo čtenářském koutku.

Půjčujeme vždy:

 • čtvrtek - 13:00- 14:00
 • Po předchozí domluvě i v jiném čase. 

Čtení pomáhá

Od loňského školního roku  jsme se připojili k podpoře charitativního projektu Čtení pomáhá. Žáci mohou přečtením knížky a odpovědí na několik otázek pomoci těm, kteří pomoc potřebují.
Více o projektu na www.ctenipomaha.cz.

Kniha mého srdce

V květnu proběhla anketa Kniha mého srdce, kde si žáci volili svoji nejoblíbenější knihu.Výsledky této ankety naleznete zde.

Každý uživatel knihovny je povinen dodržovat pravidla školní knihovny:

 • 1. Uživatelem knihovny se mohou stát všichni žáci a zaměstnanci školy.
 • 2. Žák má možnost vypůjčit si knihu na jeden měsíc, po dohodě může být lhůta prodloužena.
 • 3. Každou výpůjčku žák hlásí k zápisu, o vypůjčené knihy řádně pečuje a každou zjištěnou závadu hlásí.
 • 4. V knihovně se nesmí jíst a pít. Batoh a svrchní oděv žáci uloží na příslušném místě.
 • 5. Každou výpůjčku k prezenčnímu studiu v knihovně je návštěvník povinen vrátit ve stejném stavu a na stejné místo.
 • 6. Za ztracenou či poškozenou knihu je požadována náhrada, a to:
 • - táž nepoškozená kniha
 • - jiný titul srovnatelné hodnoty podle potřeb knihovny
 • 7. Vstup do knihovny je povolen pouze ve výpůjčních hodinách a v přezůvkách.
 • 8. Každý návštěvník knihovny je povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní.
 • 9.Vedoucí knihovny má právo regulovat počet návštěvníků v knihovně.