Dotazníkové šetření

Vážení rodiče,
rádi bychom poděkovali všem, kteří se v minulých dnech zúčastnili dotazníkového šetření naší školy. Vážíme si zpětné vazby a komentářů, které využijeme pro další zkvalitnění výuky a zlepšení prostředí na naší škole. Souhrnné výsledky letošního dotazníkového šetření, během něhož se vrátilo 84 % dotazníků od rodičů a zákonných zástupců a 91 % od žáků 3. – 9. ročníku, budou zveřejněny na internetových stránkách školy do konce dubna. Děkujeme ještě jednou všem za čas, který jste vyplňování dotazníku věnovali.
Mgr. Jana Čulíková