Víčka z PET lahví

Od září pokračujeme již pátým rokem sbírkou víček z PET lahví, opět pro zdravotně postiženého Kubíka z Nového Knína. Celý příspěvek

Druhý pozdrav ze Živohoště

Další fotografie ze sportovně turistického kurzu
naleznete zde.

První pozdrav ze Živohoště

Fotografie ze sportovně turistického kurzu
žáků 6.ročníku naleznete zde.

Ekopobyt aneb Jsme součástí přírody

V pondělí 4. 9. bylo ještě po osmé hodině ráno před školou velmi rušno. Důvod byl prostý: žáci osmých ročníků- tedy my – právě odjížděli na ekologický pobyt do Lučkovic u Blatné. Připravený program byl, jak název pobytu napovídá, zaměřený na ochranu přírody. Celý příspěvek

Oznámení o konání voleb do školské rady

Oznámení o konání voleb do školské rady naleznete zde (ke stažení v PDF).

Kurz dětské jógy

Informace o nabídce kurzu naleznete zde (ke stažení v PDF).

Informace školní jídelny

Příjem přihlášek strávníků Gymnázia Karla Čapka pro školní rok 2017/2018 je zastaven!
Důvodem je naplněná kapacita školní jídelny.
Od 4. září do 31. října školní jídelna zůstává mimo provoz.

Ekopobyt 2017

První fotografie z Ekopobytu
naleznete zde.

Zahájení školního roku

Fotografie ze zahájení nového školního roku
naleznete zde.

Organizace školního roku 2017/18

Informace o organizaci školního roku 2017/18 naleznete zde (ke stažení v PDF).

Plnění školní docházky v zahraničí od 1. 9. 2017

Základní informace o možnostech a podmínkách plnění povinné školní docházky v zahraničí naleznete
zde (ke stažení v PDF).

Ekologický pobyt – Lučkovice (4. 9. – 8. 9. 2017)

Další informace naleznete zde, posudek o zdravotní způsobilosti dítětě zde (vše v PDF).

SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ Nová Živohošť – září 2017

Informace pro žáky 6. ročníku ve školním roce 2017/18 naleznete zde: Celý příspěvek

Závěr školního roku – 9. ročník

Fotografie ze slavnostního předávání vysvědčení žákům 9. ročníku
naleznete zde a “proměny“ zde.
Video naleznete zde (video nejde přehrát na mobilu, pouze na PC) a zde.
Zde najdete odkaz na článek Příbramského deníku.

Soutěž Krajské hospodářské komory Střední Čechy pro žáky ZŠ

Informace o soutěži Krajské hospodářské komory Střední Čechy pro žáky ZŠ s názvem Poznáváme firmy ve středních Čechách naleznete zde.

Plavecký výcvik druháčků

V úterý se konala poslední hodina plavání žáků tříd 2. A, B, C. Deset lekcí plaveckého výcviku bylo zakončeno velkým závodem na čas, vyhlášením vítězů a volným dováděním ve vodě
(skvělá příprava na prázniny). Fotografie naleznete zde.

První ročník T–Mobile olympijského běhu

Ve středu 21. 6. 2017 se na naší škole konal první ročník T Mobile olympijského běhu. Akce byla určena pro děti 4. a 5. tříd naší základní školy. Celkem se do běhu zapojilo 88 dětí. Všichni museli uběhnout, každý vlastním tempem, trať dlouhou 500 m. Na každého závodníka čekala v cíli
odměna v podobě medaile, diplomu a sladké tečky. Celý příspěvek

Policiáda

Ve středu 21. 6. 2017 se žáci 1. – 3. ročníku, sportovně odění a závodně naladění, přesunuli na fotbalové hřiště, kde byla pro ně připravena dlouho očekávaná Policiáda. Co se pod tím názvem ukrývá? Co na ně všechno čeká? A co zjistili? Že Policiáda = zábava, testíky a soutěže. Celý příspěvek

Soutěž Hasiči – předávání cen

20. června jsme přijeli do Příbrami na slavnostní vyhlášení výsledků a předávání hodnotných cen
v soutěží Hasiči zachraňují lidské životy a majetek. Všichni jsme si to užili a se zájmem sledovali ukázku namáhavé práce hasičů. Byli jsme rádi, že s námi mohli jet i rodiče, a my si po skončení akce mohli společně oslavit náš úspěch. Celý příspěvek

Výlet do Muzea Karlova mostu

Dne 16. 6. se žáci 7. ročníků vydali po stopách Karlova mostu. Nejdříve jsme se vydali na krátkou vycházku po Karlově mostu. Poté jsme se rozdělili na dvě skupiny, první šla do muzea Karlova mostu a druhá šla na loďku, kde jsme dostali zmrzlinu a limonádu, nakonec jsme vyrazili na plavbu po Vltavě. Celý příspěvek

Účast v celostátní soutěži v anglickém jazyce Let´s Write!

Druhého ročníku celostátní soutěže kreativního psaní v anglickém jazyce Let´s Write! se zúčastnili čtyři žáci naší školy: Žofie Barkerová (4.B), Lucie Farářová (9.A), Barbora Vitásková (9.A) a Matěj Paleček (9.B). Soutěž je určena pro děti 6-15let, ty si mohly vybrat ze tří témat. Všechna spojovala číslovka 10. Do soutěže bylo posláno celkem 145 povídek. Celý příspěvek

Čestné uznání v celorepublikové literární soutěži

V hodinách literatury jsme probírali odraz 1. světové války v literatuře. Zaujaly nás osudy
světových autorů i obyčejných, bezejmenných lidí. Následně jsme se pokusili napsat slohovou
práci o zkušenostech našich předků s válkou. Od dětství jsem často naslouchala vypravování
o svém tragicky zesnulém pra…dědečkovi. Celý příspěvek

Lanové centrum

V pátek 16.6.2017 jsme se my žáci 8. B vydali s třídním učitelem na výlet do lanového centra na Slapy. Po příjezdu na místo jsme se seznámili s celým parkem, byli jsme poučení a seznámeni s pravidly lanového centra. Poté jsme vyrazili do korun stromů, abychom zkusili co v nás je. Prošli jsme si všechny trasy, včetně technické, která je považována za nejtěžší. Celý příspěvek

Finanční gramotnost – projektový den 1. stupně

Dnešní pátek byl u nás na 1. stupni zaměřen projektově na finanční gramotnost. Prvňáčci se seznamovali s penězi – mincemi, nakupovali v obchodech, učili se platit, vracet peníze a rozměňovat je. Druháci na to šli historicky. Začali s výměnným obchodem. Poznávali bankovky. Třeťáci už řešili příjmy a výdaje ve fiktivních rodinách. Celý příspěvek

Klíčování

Ve středu 14. června nám teta Severína poslala velikáááánskou krabici do městské knihovny.
Poslala nám hádanky o slovech, vyzkoušela nás ze znalostí písmenek. Teta Běta z knihovny a její pomocnice Evženka nás celým setkáním provázely. Na závěr jsme dostali kouzelný klíček
od království písmenek a originální knížku jen pro letošní prvňáčky. Celý příspěvek

Sběr víček z PET lahví

Děkujeme všem žákům naší školy, kteří se zapojili do projektu „Pomoc lidem s handicapem“ , a tím podpořili dobrou věc. Celý příspěvek

Finanční svoboda – projekt věnovaný finanční gramotnosti

Dne 16. června se uskutečnil již tradiční projektový den věnovaný finančnímu plánování s názvem Finanční svoboda. Hlavní cílem bylo seznámení se stejnojmennou deskovou hrou, ve které se žáci zábavnou formou dozvěděli zajímavé informace o produktech na finančním trhu, zjistili k čemu slouží hypotéka a různé druhy pojištění. Fotografie naleznete zde. Celý příspěvek

Čas proměn

V pátek 16. 6. 2017 se dívky 6. ročníku měly možnost zeptat se paní lektorky Moniky Podlahové na nejrůznější otázky Celý příspěvek

Spaní ve škole – 5.B

Poslední společnou a zároveň rozlučkovou noc si užila ze středy na čtvrtek třída 5.B. Po pěti letech učení, mučení, starostí, ale hlavně také velkých zážitků a legrace se žáci loučili se svojí třídní paní učitelkou a s některými spolužáky, kteří od nového školního roku budou navštěvovat víceletá gymnázia. O zábavu a dobré jídlo nebyla nouze ani o překvapení, které nečekala paní učitelka ani žáci. Celý příspěvek

Divadelní představení pohádky Lotrando a Zubejda

My, děti z dramatického kroužku, jsme pod vedením p. vychovatelek L. Petrlíkové a T. Hejnové nazkoušely pohádku Lotrando a Zubejda. Hrály jsme nejen pro MŠ a žáky prvního až šestého ročníku naší školy, ale 12. června i pro veřejnost. I přes velikou trému jsme si představení  moc užily.  Celý příspěvek