Výše stravného

Úplata za školní stravování (výše stravného)

V souladu s přílohou č.2 vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ze dne 25. února 2005, jsou strávníci zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují níže uvedeného věku. Období školního roku trvá
od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

Vzhledem k výraznému nárůstu cen všech vstupních surovin dochází od 1. dubna 2017
k navýšení ceny obědů o 3 Kč pro jednotlivé kategorie strávníků.

Věková skupina stravníků Výše stravného (1 hlavní jídlo)
7 – 10 let 26 Kč (původně 23 Kč)
11 – 14 let 28 Kč (původně 25 Kč)
15 a více let 31 Kč (původně 28 Kč)

Děkujeme za pochopení.
Od pondělí 1.února 2016 je možno v kanceláři ŠJ zakoupit  bezkontaktní čip pro objednávání a výdej obědů.
Čip lze nosit na klíčích a má dlouhou životnost (záruka 9 let). Finanční hotovost za čip bude vrácena pouze po ukončení stravování nebo ukončení školní docházky, pokud čip nebude vizuálně ani mechanicky poškozen.
Cena bezkontaktního čipu 115,- Kč.