Školní poradenské služby

Výchovné poradenství

Výchovný poradce školy: Mgr. Olga Šídová

e-mail: sidova1@seznam.cz

Konzultační den:

pondělí 15,15 – 16,15 hod.  čtvrtek 9,00 – 10,00 hod.

Mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě.

Informace pro zákonné zástupce vycházejících žáků

Kam na školu (informace o všech středních školách v ČR): www.infoabsolvent.cz.

Přihlášky – nanečisto (vyplňuje žák ve škole s vyuč.v předmětu PV ), odevzdat k tisku a k potvrzení klasifikace nejpozději do 15. 2. 2019.

Do 1. 3. 2019doručit přihlášky (podepsané, potvrzené lékařem – některé školy nežádají, s termínem školní přijímací zk., pokud se konají) na vybrané školy.

Zápisový lístekvyzvedne osobně zákonný zástupce u tř. učitele v termínu od 10. 1. do 28. 2. 2019 a vyplněný odevzdá na jednu vybranou školu, kam byl žák přijat, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Všechny důležité informace o přijímacím řízení na střední školy naleznete zde (přijímačky – co musím vědět).

Prevence rizikového chování

Školní metodik prevence rizikového chování: Ing. Eva Skalická

e-mail: skalickaeva@seznam.cz

Konzultační den:

pondělí 8,00 – 9,55 hod. středa 7,00 – 8,45 hod.

Mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě.