Upozornění školní jídelny

Prosíme strávníky, kteří platí hotovostí, aby si případné přeplatky na stravném vyzvedli
nejpozději do  čtvrtka 28.6 2019
v kanceláři školní jídelny.
Strávníkům, kterým se strhává platba inkasem, budou přeplatky vráceny zpět na účet.