Průběh zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Informace k průběhu zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 naleznete zde:

I. Organizace zápisu

1. K zápisu přicházejí zákonní zástupci 4. dubna nebo 5. dubna 2019 v době od 13:30 do 16:30 hodin.

2. V době od 22. března do 1. dubna si mohou zákonní zástupci zarezervovat volný termín a čas zápisu v rezervačním systému na webových stránkách školy. K zápisu však můžete přijít i bez předchozí rezervace, budete průběžně zařazeni.

3. Zákonný zástupce předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP.

4. Dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně.

5. Zápis je rozdělen na formální část (pro zákonné zástupce) a motivační část (pro dítě).

6. Při formální části zápisu zákonný zástupce vyplní potřebné tiskopisy: Zápisní list a Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo Žádost o odklad povinné školní docházky. Tiskopisy ke stažení zde.

7. U zápisu je přítomno vedení školy a výchovný poradce, se kterými mohou zákonní zástupci konzultovat případné dotazy, motivační část zápisu vedou učitelky 1. stupně.

II. Formální část zápisu

1. Zákonný zástupce obdrží registrační číslo dítěte.

2. Zákonný zástupce dítěte na místě vyplní nebo už přinese s sebou (a bude ve škole ověřeno):
a) Zápisní list a Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
nebo
b) Žádost o odklad povinné školní docházky (a doloží příslušná doporučení).
Tiskopisy ke stažení zde.

3. Zákonný zástupce předloží svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

4. Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat (např. ověřenou plnou moc k zastupování).

5. Pokud je dítě přítomno u zápisu a souhlasí-li zákonný zástupce, dítě se může zúčastnit motivační části zápisu.

III. Motivační část zápisu

1. Pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu a souhlasí-li zákonný zástupce, dítě se může zúčastnit motivační části zápisu.

2. Motivační část je vyučujícími 1. stupně vedena hravou formou.

3. Při orientačním zjištění nerovnoměrného vývoje školní připravenosti učitelé 1. stupně informují zákonné zástupce, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji. Naše škola v pozápisovém období nabízí 10-ti týdenní kurz Grafomotorické přípravky.

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce – 2019 (ke stažení v PDF)

Pro školní rok 2019/2020 předpokládáme otevření čtyř prvních tříd, bude přijato 92 dětí.
Kritéria pro přijetí naleznete zde 
(ke stažení v PDF).

Další informace najdete na stránce Klub předškoláků.