Přihláška školní družiny pro školní rok 2019/2020

Přihlášky (zde ke stažení v doc) pro školní rok 2019/2020 budeme přijímat již od 10. června 2019.

Zájmové vzdělávání nabízíme všem žákům 1. stupně ZŠ.

Rodiče budoucích prvňáčků mohou své dítě zapsat na informativní schůzce pro předškoláky
konané 6. června 2019.

Od 10. června 2019 si mohou i ostatní zákonní zástupci žáků vyzvednout přihlášku v odděleních ŠD nebo mohou vyplněnou přihlášku odeslat na e-mailovou adresu sd1zs@seznam.cz (i během letních prázdnin). Přihlášku musí vyplnit
i zákonní zástupci žáků, kteří již družinu navštěvují. 
Součástí přihlášky je písemné sdělení o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny, které mohou zákonní zástupci doplnit až v měsíci září.

Zápis do školní družiny proběhne 2. září 2019. K zápisu se již nemusí dostavit zákonní zástupci žáků zapsaných v červnu či o letních prázdninách.