Jídelníček

Prodej stravenek na měsíc březen bude probíhat od pátku 23. února do 2. března
(vždy 7:30 – 11:00 a 11:30 – 14:30 hod.).
Celkem 15 stravovacích dnů.
V období jarních prázdnin (od 5. do 9. března 2018) a velikonočních prázdnin (od 28. do 29. března) školní jídelna nevaří !!! 
Prosíme všechny strávníky, aby dodržovali termín nákupu stravenek na další měsíc pouze ve vyhrazených dnech a hodinách !!! Děkujeme.

Strávníci jsou zařazeni do kategorií podle věku, kterého dosáhnou v příslušném školním roce (bez ohledu na měsíc narození). Školní rok trvá od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

Kategorie strávníků

7 – 10 let 26,- x 15 390,- Kč
11 – 14 let 28,- x 15 420,- Kč
15 a více let 31,- x 15 465,- Kč
ZŠ dospělí 31,- x 15 465,- Kč