Dokumenty ŠD

Informace o stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině naleznete zde (ke stažení v PDF).

Rodiče budoucích prvňáčků mohou své dítě zapsat do školní družiny na schůzce konané dne 8. června 2017.

Od 12. června 2017 mohou zákonní zástupci žáků, kteří již školní družinu navštěvují, vyplnit přihlášku
na školní rok 2017/18 (ke stažení zde) v odděleních ŠD nebo mohou vyplněnou přihlášku odeslat
na e-mailovou adresu sd1zs@seznam.cz (i během letních prázdnin).

Zápis do školní družiny proběhne první týden školního roku 2017/18.
K zápisu se již nemusí dostavit zákonní zástupci žáků zapsaných v červnu či o letních prázdninách.

Další informace o ŠD naleznete přímo na stránkách druzinka5.webnode.cz.