Přihlášku do školní družiny můžete stáhnout ZDE

a vyplněnou odeslat na adresu

vedoucí ŠD Mgr. D. Červenkové DanaCer@seznam.cz